هزینه خدمات

اسیدشویی پکیج تک مبدل                         هر عدد 140000-170000 تومان

اسیدشویی پکیج دو مبدل                           هرعدد 180000-220000 تومان

تعویض منبع انبساط                                هر عدد 135000-155000 تومان

تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی                    هرعدد 100000-120000 تومان

تعویض پمپ کامل با کاتالیست                   هر عدد 100000-120000 تومان

تعویض ترانس جرقه با یون                          هر عدد 60000-80000 تومان

تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل              هر عدد 70000-90000 تومان

تعویش شیر اطمینان                                  هر عدد 60000-75000 تومان

تعویض سنسور دود                                             هر عدد 50000-65000 تومان

تعویض شیر کنترل کامل با تنظیم                            هر عدد 100000-120000 تومان

تعویض شیر سه راه مکانیکی                                  هر عدد 55000-115000 تومان

سرویس کامل                                                    هر عدد 400000-500000 تومان

سرویس سالیانه بدون اسید شویی                          هر عدد 150000-180000 تومان

تعویض محدود کننده جریان آب                             هر عدد 80000-100000 تومان

تعویض هواگیر                                                    هر عدد 40000-50000 تومان

تعویض فن پکیج                                                هر عدد 100000-120000 تومان

تعویض شیر پرکن اتوماتیک                         هر عدد 60000-75000 تومان

آب بندی و رفع نشتی                                          هر عدد 85000-100000 تومان

تعویض مبدل حرارتی                               هر عدد 120000-130000 تومان

تعویض فلومتر یا فلو سوئیچ                                 هر عدد 100000-135000 تومان

تعویض مبدل ثانویه معمولی                      هر عدد 80000-95000 تومان

تعویض فیوزهای کنترل                                         هر عدد 35000 تومان

نصب پکیج دیواری                                 هر عدد 190000-260000 تومان

باز و بست پکیج از دیوار                                       هر عدد 120000-150000 تومان

اسکرول به بالا تماس با ما